Polityka prywatności serwisu www.trans-bat.pl

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma:

TRANS-BAT Dominik Jemczura
ul. Drożyska 14, 31-998 Kraków
e-mail: biuro@trans-bat.pl
tel. 793 920 110
NIP: 678-266-64-07

II. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

III. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików cookies].

IV. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

  1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  2. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
    osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
    umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  5. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt”.